انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ايرانScientific Association of Organizational Behavior Management of Iran

هشت قاب از نشست علمی تخصصی واکاوی تجربیات و تحلیل رفتاری ایران: رویکردها و ابزارهای تغییر رفتار-۱۸/۰۷/۱۴۰۲

کد خبر: 424
زمان انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۵ قبل از ظهر -
560 بازدید

نوشته شده توسط:

اشتراک گذاری