انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ايرانScientific Association of Organizational Behavior Management of Iran

نشست علمی تخصصی واکاوی تجربیات و تحلیل رفتاری مردم ایران: رویکردها و ابزارهای تغییر رفتار برگزار می گردد

کد خبر: 415
زمان انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ - ۰۰:۱۱ قبل از ظهر -
2358 بازدید

انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ایران با مشارکت گروه مدیریت خانه اندیشمندان علوم انسانی نشست علمی تخصصی واکاوی تجربیات و تحلیل رفتاری مردم ایران: رویکردها و ابزارهای تغییر رفتار را با حضور اساتید این حوزه در روز سه شنبه مورخ ۱۸ مهر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۴الی ۱۶در خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در تهران، خیابان نجات الهی(ویلا)، نبش ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی طبقه دوم، سالن خیام برگزار می نماید.

نوشته شده توسط:

اخبار مرتبط
اشتراک گذاری