انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ايرانScientific Association of Organizational Behavior Management of Iran

دولت به تنهایی نمی‌تواند با فساد مبارزه کند

کد خبر: 162
زمان انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۴ قبل از ظهر -
3041 بازدید

حسن عابدی جعفری مدیر انجمن ملی مدیریت رفتار سازمانی در رابطه با نقش دولت در مبارزه با فساد حاکم در کشور گفت: اکنون فساد در ۳ بخش دولتی، خصوصی و مردمی یا سازمان‌های مردم نهاد رسوخ کرده و میزان و قدر‌مطلق این فساد‌ها در هر بخش متفاوت است. عمدتا در جایی که قدرت و ثروت وجود دارد فساد‌هم وجود دارد، بنابراین برای مبارزه با فساد هر سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی باید بسیج شوند. اگر طرحی برای مبارزه با فساد انجام می‌شود، هر سه این بخش‌ها باید مد نظر قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه یک بخش مانند دولت نمی‌تواند به تنهایی با فساد مبارزه کند، گفت: در هیچ جای دنیا این کار توسط یک بخش عملیاتی نیست، دولت باید از بخش خصوصی و بخش مردمی برای مبارزه با فساد کمک بگیرد. مبارزه با فساد نیز با ورود و حضور مردم حل نمی‌شود و بخش خصوصی در عین حال که خود بخشی از مسئله است، می‌تواند بخشی از راه حل نیز باشد.

جعفری با بیان اینکه طرح مبارزه با فساد فقط دارای ابعاد داخلی نیست، گفت: باید ابعاد خارجی آن را هم در نظر گرفت. ارزیابی‌های مختلفی درباره وضعیت فساد و وضعیت مبارزه با آن از منابع بین‌المللی از کشور ما صورت می‌گیرد که نشان می‌دهد اگر ما بخش بین‌الملل را ملاحظه نکنیم، تقریبا ۵۰ درصد کار را زمین گذاشته‌ایم.

مدیر انجمن ملی مدیریت رفتار سازمانی با بیان اینکه مبارزه با فساد باید بخش‌های داخلی را در سطح ملی منظور کند، گفت: هر سه بخش داخلی دولت، خصوصی و مردمی درگیر فساد هستند و هر سه می‌توانند در رفع فساد موثر باشند. طرح شفاف‌سازی، پاسخگویی و قانون‌گرایی می‌تواند شروع خوبی برای مبارزه با فساد باشد. اگر این سه بخش و بخش خارجی در کنار هم همکاری کنند، یقینا ما از این وضعیت فعلی فساد عبور کرده و می‌توانیم با فساد موجود در کشور مبارزه کنیم.

جعفری درباره کنوانسیون پالرمو گفت: کنوانسیون پالرمو قبل از کنوانسیون بیت‌المللی مبارزه با فساد پیش‌بینی شده بود، اکنون ما از آن مرحله عبور کرده ایم و باید به فکر کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد باشیم، در آن کنوانسیون ابعاد گوناگون و مطالب مختلفی را گفته است. بدلیل آنکه ما عضو کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد شده ایم، این به منزله قانون ملی ما تلقی می‌شود، بنابر‌این باید تمام همتمان را پیش بگیریم تا کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد را در کشور پیاده کنیم.

نوشته شده توسط:

اخبار مرتبط
اشتراک گذاری