انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ايرانScientific Association of Organizational Behavior Management of Iran

برگزاری کرسی علمی ـ ترویجی

کد خبر: 79
زمان انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۹ بعد از ظهر -
967 بازدید

شناسایی عوامل موثر بر سلامت اداری دستگاه¬های اجرایی استان قم و راهکارهای تأمین آن

ارایه دهندگان:

دکتر عبدالله توکلی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه ودانشگاه)

سید محمدامین حسینی (دبیر گروه تمدن ومدیریت اسلامی مرکز تمدن پژوهی پیامبر اعظم(ص))

 مریم رجبیان ده زیره (دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی )

ناقد: دکتر رضا دلاوری (استاد مدعو دانشگاه فارابی و ادیان ومذاهب)

ناقد: دکتر حسن عابدی جعفری (رئیس هیئت مدیر انجمن رفتار سازمانی)

دبیر نشست: ابوالفضل گائینی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه ودانشگاه)


زمان برگزاری: سه شنبه مورخ ۳۰/۱/۱۴۰۱ ساعت ۱۱ الی ۱۳

نوشته شده توسط:

اشتراک گذاری