دوشنبه, 11 اسفند,1399

نشست علمی تخصصی چالش‎های فساد در ایران: بررسی مورد زمین خواری در تاریخ 21 آبان ماه 98 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

نشست علمی تخصصی چالش‎های فساد در ایران: بررسی مورد زمین خواری در تاریخ 21 آبان ماه 98 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

نشست علمی تخصصی چالش‎های فساد در ایران: بررسی مورد زمین خواری در تاریخ 21 آبان ماه 98 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

در این نشست جناب آقای دکتر عابدی جعفری به عنوان دبیر نشست ضمن خوشامدگویی به حاضران در جلسه به بیان مقدمه ای در رابطه با زمینه های مبارزه با فساد و فعالیت های در حال انجام در این حوزه توسط انجمن و سمن ارتقای سلامت اداری پرداختند.

در ادامه جناب آقای دکتر گرجی سخنان خود را با موضوع زمین خواری  و ذکر تلنگرهایی در رابطه با آن و این که بحث تنها تغییر کاربری زمین نمی باشد و جبران ناپذیر بودن آسیب های وارده به خاک شروع نمودند و به بررسی خاستگاه منابع طبیعی همچون بستری مهم برای حیات و توسعه پایدار، متعادل کننده اکوسیستم، پشتوانه بخش کشاورزی، ارزش های تجاری و غیر تجاری، کنترل هرزآب های سطحی، تغذیه سفره های زیر زمینی و... پرداختند. ایشان در ادامه مباحث خود را در رابطه با نکات مهم در این رابطه در سند چشم انداز و نیز بررسی وضعیت منابع طبیعی در ایران و نرخ فرسایش خاک در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورهای آسیایی مطرح نمودند. سپس در 5 بخش به طور مجزا به مباحث زمین خواری و جنگل خواری، کوه یا کوهستان خواری، رودخانه خواری، ماسه خواری یا ساحل خواری، دریا خواری، و کویر خواری پرداختند و اهم دلایل و آسیب های آنها را در چها حوزه تقنینی، اجرایی، حقوقی و قضایی و سایر آسیب ها بیان نمودند.

در انتها نیز به ارائه راه کارهایی جهت کاهش این پدیده پرداختند.

نظر شما چیست
آخرین اخبار
انا لله و انا الیه راجعون
**** پیام تسلیت ****
1398/09/09
انا لله و انا الیه راجعون
****** پیام تسلیت *******
1398/09/09
نشست علمی تخصصی چالش‎های فساد در ایران: بررسی مورد زمین خواری در تاریخ 21 آبان ماه 98 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
نشست علمی تخصصی چالش‎های فساد در ایران: بررسی مورد زمین خواری در تاریخ 21 آبان ماه 98 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
1398/08/24
چالش های فساد در ایران
نشست چالش های فساد در ایران : بررسی مورد زمین خواری
1398/08/17
کارگاه یک روزه مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS
کارگاه یک روزه مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS : مدرس آقای دکتر احمد اله یاری بوزنجانی
1398/08/11
نشست علمی تخصصی فرصت‌های انقلاب صنعتی چهارم برای پیشگیری و مبارزه با فساد در تاریخ 8 مهر ماه 98 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
نشست علمی تخصصی فرصت‌های انقلاب صنعتی چهارم برای پیشگیری و مبارزه با فساد در تاریخ 8 مهر ماه 98 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
1398/07/09
کارگروه تدوین سند ملی ضد فساد
برگزاری اولین جلسه کارگروه تدوین سند ملی ضد فساد
1398/06/30
فراخوان مقاله فصلنامه علمی مدیریت جهادی
مرکز مطالعات رهبری و مدیریت جهادی
1398/06/11