دوشنبه, 23 فروردین,1400

دکتر ابوالفضل گائینی

دکتر ابوالفضل گائینی


سوابق تحصیلی :
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش مدیریت منابع انسانی / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دکتری مدیریت دولتی با گرایش رفتار سازمانی

آخرین درجه تحصیلات حوزوی :
درس خارج فقه و اصول آیة اهلل وحید خراسانی، فلسفه و کالم آیة اهلل جوادی آملی و آیة اهلل مصباح، تفسیر آیة اهلل جوادی آملی 

سوابق علمی _ اجرایی :
پژوهشگاه حوزه دانشگاه / پژوهشی - اجرایی / معاون توسعه مدیریت و منابع، مشاور رئیس و محقق، دبیرگرروه ، مردیر داخلری
فصلنامه حوزه ودانشگاه ، عضو شورای علمی گروه مدیریت، دبیر شورای نشر پژوهشگاه ، مدیر گروه مدیریت ؛
پژوهشگاه علوم انسانی / ارزیاب / گروه مدیریت؛
دبیر ویژه نامه مدیریت فصلنامه حوزه و دانشگاه ؛
مسئول کمیته پژوهش انجمن علمی مدیریت اسالمی؛
عضو شورای عالی علمی جوانان.
عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت اسالمی
عضو هیأت مدیره انجمن رفتار سازمانی

آخرین اخبار
انا لله و انا الیه راجعون
**** پیام تسلیت ****
1398/09/09
انا لله و انا الیه راجعون
****** پیام تسلیت *******
1398/09/09
نشست علمی تخصصی چالش‎های فساد در ایران: بررسی مورد زمین خواری در تاریخ 21 آبان ماه 98 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
نشست علمی تخصصی چالش‎های فساد در ایران: بررسی مورد زمین خواری در تاریخ 21 آبان ماه 98 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
1398/08/24
چالش های فساد در ایران
نشست چالش های فساد در ایران : بررسی مورد زمین خواری
1398/08/17
کارگاه یک روزه مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS
کارگاه یک روزه مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS : مدرس آقای دکتر احمد اله یاری بوزنجانی
1398/08/11
نشست علمی تخصصی فرصت‌های انقلاب صنعتی چهارم برای پیشگیری و مبارزه با فساد در تاریخ 8 مهر ماه 98 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
نشست علمی تخصصی فرصت‌های انقلاب صنعتی چهارم برای پیشگیری و مبارزه با فساد در تاریخ 8 مهر ماه 98 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
1398/07/09
کارگروه تدوین سند ملی ضد فساد
برگزاری اولین جلسه کارگروه تدوین سند ملی ضد فساد
1398/06/30
فراخوان مقاله فصلنامه علمی مدیریت جهادی
مرکز مطالعات رهبری و مدیریت جهادی
1398/06/11