دوشنبه, 23 فروردین,1400

آقای دکتر عبدالله توکلی

آقای دکتر عبدالله توکلی

سوابق علمی - اجرایی:
قائم مقام ریاست پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1396 ادامه دارد؛
معاون پژوهش، آموزش و فنآوری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از سال 1394 ادامه دارد؛
معاون توسعه مدیریت و منابع و قائم مقام ریاست پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در طرحهای عمرانی از سال 1377 تا
1384 و سال 1389تا سال 1393 و از سال 1393تا 1394جمعا بیش از ده سال؛
مشاور ریاست پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از سال 1384 تا 1389؛
رئیس هیات مدیره انجمن علمی مدیریت اسالمی حوزه علمیه قم از سال 1394تا 1396؛
عضو هیات مدیره انجمن مدیریت رفتار سازمانی ایران از سال 1392؛ و نائب رئیسه هیات مدیره از سال 1395؛
قائم مقام سردبیر مجله اسالم و مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ؛
عضو هیأت مدیره انجمن علمی مدیریت اسالمی حوزه علمیه قم دوره دوم، چهارم و پنجم؛
عضو کارگروه مدیریت شورای تحول و ارتقاء علوم انسانیِ شورای انقالب فرهنگی؛
عضو کارگروه مدیریت شورای بررسی متون از سال 1394؛
عضو کمیته اقتصاد و مدیریت کمیسیون مطالعات اسالمی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
عضو کارگروه مبانی مدیریت اسالمی مرکز آموزش مدیریت دولتی؛
عضو هیات علمی وابسته دانشگاه تهران(1391 -1393)؛
عضو و مسئول کارگروه مدیریت کالن بعثه مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت1387-1388؛
عضوکمیته علوم انسانی و اجتماعی گروه برنامه ریزی علوم حوزوی ودانشگاهی وزارت علوم به مدت دو سال؛
عضو کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از سال 1394؛
عضو کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشکده حج و زیارت از سال1394؛
عضو هیات تحریریه چند فصلنامه مدیریتی و هیات علمی چند همایش...

آخرین اخبار
انا لله و انا الیه راجعون
**** پیام تسلیت ****
1398/09/09
انا لله و انا الیه راجعون
****** پیام تسلیت *******
1398/09/09
نشست علمی تخصصی چالش‎های فساد در ایران: بررسی مورد زمین خواری در تاریخ 21 آبان ماه 98 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
نشست علمی تخصصی چالش‎های فساد در ایران: بررسی مورد زمین خواری در تاریخ 21 آبان ماه 98 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
1398/08/24
چالش های فساد در ایران
نشست چالش های فساد در ایران : بررسی مورد زمین خواری
1398/08/17
کارگاه یک روزه مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS
کارگاه یک روزه مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS : مدرس آقای دکتر احمد اله یاری بوزنجانی
1398/08/11
نشست علمی تخصصی فرصت‌های انقلاب صنعتی چهارم برای پیشگیری و مبارزه با فساد در تاریخ 8 مهر ماه 98 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
نشست علمی تخصصی فرصت‌های انقلاب صنعتی چهارم برای پیشگیری و مبارزه با فساد در تاریخ 8 مهر ماه 98 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
1398/07/09
کارگروه تدوین سند ملی ضد فساد
برگزاری اولین جلسه کارگروه تدوین سند ملی ضد فساد
1398/06/30
فراخوان مقاله فصلنامه علمی مدیریت جهادی
مرکز مطالعات رهبری و مدیریت جهادی
1398/06/11