دوشنبه, 23 فروردین,1400

آقای دکتر حسن الوداری

آقای دکتر حسن الوداری


سوابق تحصیلی :
کارشناسی مدیریت بازرگانی در سال 1368 _  دانشگاه تهران 
کارشناسی ارشد در سال 1373 _ دانشگاه تربیت مدرس
دکترا در سال 1389 _ دانشگاه تهران

سوابق اجرایی :
ریاست دانشگاه پیام نور مرکز ماکو از سال 1374 تا 1375
ریاست دانشگاه پیام نور مرکز خوی از سال 1376 تا 1382
ریاست دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه در سال 1390
عضو شورای فرهنگی دانشگاه(کمیته استاد) از سال 1378 تا 1380
عضو گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه از سال 1376 تا 1388
عضو کمیته انضباطی منطقه 2 دانشگاه از سال 1376 تا 1382
حسابرس مسئول سازمان حسابرسی در سال 1369
کارشناس ارشد آموزش بنیاد مستضعفان و جانبازان کشور از سال 1371 تا 1372
عضو هیات مدیره انجمن مدیریت رفتار سازمانی از ابتدای سال 93 تا بحال

آخرین اخبار
انا لله و انا الیه راجعون
**** پیام تسلیت ****
1398/09/09
انا لله و انا الیه راجعون
****** پیام تسلیت *******
1398/09/09
نشست علمی تخصصی چالش‎های فساد در ایران: بررسی مورد زمین خواری در تاریخ 21 آبان ماه 98 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
نشست علمی تخصصی چالش‎های فساد در ایران: بررسی مورد زمین خواری در تاریخ 21 آبان ماه 98 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
1398/08/24
چالش های فساد در ایران
نشست چالش های فساد در ایران : بررسی مورد زمین خواری
1398/08/17
کارگاه یک روزه مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS
کارگاه یک روزه مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS : مدرس آقای دکتر احمد اله یاری بوزنجانی
1398/08/11
نشست علمی تخصصی فرصت‌های انقلاب صنعتی چهارم برای پیشگیری و مبارزه با فساد در تاریخ 8 مهر ماه 98 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
نشست علمی تخصصی فرصت‌های انقلاب صنعتی چهارم برای پیشگیری و مبارزه با فساد در تاریخ 8 مهر ماه 98 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
1398/07/09
کارگروه تدوین سند ملی ضد فساد
برگزاری اولین جلسه کارگروه تدوین سند ملی ضد فساد
1398/06/30
فراخوان مقاله فصلنامه علمی مدیریت جهادی
مرکز مطالعات رهبری و مدیریت جهادی
1398/06/11